เสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน

โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) ขอขอบคุณโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ที่ได้ให้บริการฉีดวัคซีนพื้นฐานหรือวัคซีนจำเป็นตามช่วงอายุแก่

นักเรียนโรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ)

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น