นิเทศติดตามนโยบายจุดเน้นสู่การปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ นายนุห์กานต์ เอสเอ และ

นางบุญญารัตน์ ไกรแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ในการนิเทศติดตามนโยบายจุดเน้นสู่การปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น