ขอขอบคุณ รพ.สต.ชิงโคอนุเคราะห์พ่นควันสารเคมีกำจัดยุงลาย

วันที่ 30 มกราคม 2566 โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ)

ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชิงโค

ที่ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการฉีดพ่นควันสารเคมีกำจัดยุงลาย

และใช้ทรายอะเบทในพื้นที่ที่มีน้ำขังบริเวณโรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ)

เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรค

ไข้เลือดออก และสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้กับคณะครู

ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนในการเข้าใช้บริการของโรงเรียน

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น