ทดสอบ National Test :NT

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ) ดำเนินการจัดการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น