นิเทศภายในสถานศึกษา

วันที่ 30 มกราคม 2566 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ) ได้ดำเนินการโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาห้องเรียน
ทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองโดยใช้กระบวนการทำงาน
และการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในโรงเรียนในการแนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริมเกี่ยวกับการเรียนการสอนและพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียนและเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาที่กำหนดไว้

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น