มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ)

พร้อมด้วยนางสาวทิพย์เกษร อาคารสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ) ได้มอบเงินอุดหนุน

ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษส 2565

ณ โรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ)

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น