เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ)

นำโดยนางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ)

พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2565

เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความรักสามัคคีในหมู่คณะ ทักษะการเอาตัวรอดในขีวิตประจำวัน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เพื่อนำการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น