ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading Test:RT

Categories :
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ)
ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทำการทดสอบทักษะด้านการอ่านของนักเรียนทั้งด้านการอ่านออกเสียง
และการอ่านรู้เรื่องตามนโยบายพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ณโรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ)
ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *