ข่าวประชาสัมพันธ์

ประตูไชยผ้าไทยใส่สนุก

สมาร์ทโฟน

– โหลดแอปพลิเคชัน Spatial

– สแกน QR Code เข้าร่วมชมประชาสัมพันธ์ “ประตูไชยผ้าไทยใส่สนุก”

-ลงทะเบียนผ่าน Google

-เข้าชมได้เลย

เว็บไซต์

– สแกน QR Code เข้าร่วมชมประชาสัมพันธ์ “ประตูไชยผ้าไทยใส่สนุก” ได้เลย

-ลงทะเบียนผ่าน Google

-เข้าชมได้เลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศติดตามนโยบายจุดเน้นสู่การปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยการโร ...
นิเทศติดตามนโยบายจุดเน้นสู่การปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

คอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้องได้เรียน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยกา ...
คอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้องได้เรียน

ต้อนรับครูบรรจุใหม่สู่รั้วประตูไชย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยกา ...
ต้อนรับครูบรรจุใหม่สู่รั้วประตูไชย

นักเรียนรับทุนมูบาดาลา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยกา ...
นักเรียนรับทุนมูบาดาลา

ช่องทางการติมตามข่าวสารโรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ)