ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวัดประตูไชย เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ)

ประกาศโรงเรียนวัดประตูไชย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 2566

ประตูไชยผ้าไทยใส่สนุก

สมาร์ทโฟน

– โหลดแอปพลิเคชัน Spatial

– สแกน QR Code เข้าร่วมชมประชาสัมพันธ์ “ประตูไชยผ้าไทยใส่สนุก”

-ลงทะเบียนผ่าน Google

-เข้าชมได้เลย

เว็บไซต์

– สแกน QR Code เข้าร่วมชมประชาสัมพันธ์ “ประตูไชยผ้าไทยใส่สนุก” ได้เลย

-ลงทะเบียนผ่าน Google

-เข้าชมได้เลย

ช่องทางการติมตามข่าวสารโรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ)