ข่าวประชาสัมพันธ์

ประตูไชยผ้าไทยใส่สนุก

สมาร์ทโฟน

– โหลดแอปพลิเคชัน Spatial

– สแกน QR Code เข้าร่วมชมประชาสัมพันธ์ “ประตูไชยผ้าไทยใส่สนุก”

-ลงทะเบียนผ่าน Google

-เข้าชมได้เลย

เว็บไซต์

– สแกน QR Code เข้าร่วมชมประชาสัมพันธ์ “ประตูไชยผ้าไทยใส่สนุก” ได้เลย

-ลงทะเบียนผ่าน Google

-เข้าชมได้เลย

ช่องทางการติมตามข่าวสารโรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ)